FOR RENT ..

HOME STUDIO

Home Studio ''

นอกจากบริการการถ่ายภาพแล้ว ทาง Achii Studio  ยังมีพื้นที่เล็กๆ ย่านถนนงามวงศ์วาน ที่พร้อมจะแบ่งปันให้ทุกๆคน สามารถนำพื้นที่นี้มาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ โดยเราเองเชื่อว่านอกจากจะเป็นการแบ่งปันการใช้พื้นที่แล้ว ยังเป็นการร่วมกันแบ่งปันความคิดต่างๆกับทางเราและทางพื้นที่เล็กๆแห่งนี้อีกด้วย

บริการหลักๆของทาง Achii Studio จะเป็นการถ่ายภาพอาหาร ซึ่งก็แน่นอนว่า ใน Studio ให้เช่านี้จะมีครัวเล็กๆไว้รองรับด้วย ซึ่งก็น่าจะเพียงพอที่จะใช้งานสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆผ่านพื้นที่แห่งนี้

Achii Studio เปิดบ้านสำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้สถานที่สำหรับถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายรายการทีวี Youtube หรือสำหรับการทำ Workshop เล็กๆ ในพื้นที่ห้องคอนโดของเรา ขนาด 56 ตร.ม. ในราคาย่อมเยาว์
 

ภาพบรรยากาศ

MORE DETAILS

รายละเอียดเพิ่มเติม HOME STUDIO

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว มิได้รวม ค่าช่างภาพ ค่าพร็อพประกอบ และค่าทำความสะอาดค่ะ

LOCATION :

I CONDO NGAMWONGWAN CONDO

FLOOR 8TH

RATE :

HALF DAY 600 BAHT PER MONTH
ALL DAY 1,000 BAHT PER MONTH