กุ้ง00479.jpg

บทความ

พบกับบทความดีๆสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารได้ที่ ACHII STUDIO จะมีทั้งบทความเกี่ยวกับการถ่ายภาพอาหาร การออกแบบ รวมไปถึงการตลาดสำหรับร้านอาหารเลยค่า

4 ขั้นตอน  ถ่ายรูปอาหาร สำหรับทำเมนู.jpg

ถ่ายภาพอาหาร

4 ขั้นตอน ถ่ายรูปอาหาร
สำหรับทำเมนู

Food Talk Podcast Animated Video for soc

ถ่ายภาพอาหาร

5 เทคนิคการถ่ายรูปอาหารให้สวยปัง